PEFA - WE ENTREPS!

PEFA oferă antreprenorilor o platformă puternică pentru a-și face auzite vocile, reprezentându-le interesele comune la nivel național prin Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR).

PEFA este membru al CNIPMMR , singura organizație reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri.
Lansare Carta Alba a IMM-urilor
Lansare Carta Alba a IMM-urilor
25 de ani de activitate ANRE
PEFA - Partener oficial al competiției Women Rally
PEFA - Partener oficial al competiției Women Rally
PEFA - Partener oficial al competiției Women Rally
PEFA - Partener oficial al competiției Women Rally
PEFA - Partener oficial al competiției Women Rally
Gala Club Antreprenor
Gala Club Antreprenor
Forumul Euro-Atlantic 2024
Forumul Euro-Atlantic 2024
Dezvoltare sustenabilă între trend și necesitate
Dezvoltare sustenabilă între trend și necesitate
Dezvoltare sustenabilă între trend și necesitate
Dezvoltare sustenabilă între trend și necesitate
Dezvoltare sustenabilă între trend și necesitate
Femeia în politică și administrație
Femeia în politică și administrație
Femeia în politică și administrație
Femeia în politică și administrație
Femeia în politică și administrație
Femeia în politică și administrație
Femeia în politică și administrație
Femeia în politică și administrație
Femeia în politică și administrație
Dezbatere Women Supporting Women
Dezbatere Women Supporting Women
Dezbatere Women Supporting Women
Idei care schimbă România
Idei care schimbă România
Lansare PIMM Brașov
Lansare PIMM Brașov
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
Lansare PIMM Brașov
Lansare PIMM Brașov
Lansare PIMM Brașov
Lansare PIMM Brașov
Carta Albă a Turismului din România
Carta Albă a Turismului din România
VorbIMM despre regenerarea Romaniei - Oradea
VorbIMM despre regenerarea Romaniei - Oradea
VorbIMM despre regenerarea Romaniei - Oradea
VorbIMM despre regenerarea Romaniei - Oradea
Indexul Antreprenoriatului Românesc
Indexul Antreprenoriatului Românesc
Female Empowerment Summit
Female Empowerment Summit
Female Empowerment Summit
Female Empowerment Summit
România Viitorului: Tendințe Economice 2024
România Viitorului: Tendințe Economice 2024
România Viitorului: Tendințe Economice 2024
România Viitorului: Tendințe Economice 2024
România Viitorului: Tendințe Economice 2024
Parteneriat între PEFA și Poșta Română
VorbIMM despre regenerarea Romaniei- Iași
VorbIMM despre regenerarea Romaniei- Iași
VorbIMM despre regenerarea Romaniei- Iași
VorbIMM despre regenerarea Romaniei- Iași
Gala Excelenței Feminine
Gala Excelenței Feminine
Gala Excelenței Feminine
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
VorbIMM despre Regenerarea României
Previous
Next

WE Entreps conduce la progrese printr-un impact susținut de operațiunile noastre puternice lărgind și aprofundând parteneriatele și mobilizând puterea finanțelor de a oferi rezultate. Ne evoluăm modelul de afaceri, modalitățile de implementare și amprenta prezenței europene pentru a obține un impact mai mare. Aceasta include urmărirea excelenței organizaționale cu principii de conducere incluzive, etice și împărtășite.

Patronatul European al Femeilor de Afaceri promovează și sprijinină afirmarea femeilor în mediul de afaceri în plan național și internațional, cât și reprezentarea intereselor membrilor săi, femei și bărbați, în organismele profesionale și patronale internaționale.

Susținem prin mijloace specifice, procesul de constituire și dezvoltare a IMM-urilor cu capital privat autohton și/sau cu participarea investitorilor străini si promovăm egalitătatea de șanse și tratament egal în domeniile antreprenorial și patronal. Ne axăm pe promovarea cooperării și colaborării cu structuri profesionale
și patronale similare din țară și străinătate.

Oferim sprijin în țară partenerilor și în plus, prin colaborarea cu sistemul european prin parteneriatele pe care PEFA le are cu organizații similare, cu parteneri din țările membre UE.

Inițierea, realizarea, derularea, implementarea de
proiecte și programe

Oferirea de programe de consultanță și asistență
în afaceri, management și în alte domenii de
interes pentru membrii patronatului;

Inițierea și organizarea de cursuri, seminarii,
colocvii, conferințe, târguri, expoziții, realizarea de
evenimente cu scop informativ și educativ și alte
manifestări, în domeniile de interes ale patronatului;

Desfășurarea unor activități cu și pentru
tineri, în vederea integrării acestora pe piața
muncii dar și în mediul social, civic și de afaceri;

PEFA

PEFA oferă membrilor săi:

✔️Schimb de experiență

✔️Reprezentare unitară la nivel național

✔️Networking de calitate, specialiști în varii domenii de activitate

✔️Oportunități de business

✔️PEFA facilitează accesul la oportunități de afaceri, evenimente, proiecte în parteneriate

✔️Dialog deschis cu Guvernul și autoritățile statului centrale și locale

Facilitarea, prin intermediul organizațiilor
specializate, a accesului membrilor la diverse
programe de asistență financiară sau de altă natură,
de la bugetul de stat sau din alte surse (programe
de finanțare europeană, alte surse de finanțare);

Oferirea de programe de pregătire și
perfecționare profesională în domeniul
managementului, calității și în alte domenii de
interes;

Conlucrarea cu organele administrației
publice și cu alte organisme în reglementarea
impozitelor, taxelor, tarifelor și a altor asemenea
activități ce privesc activitatea membrilor
patronatului;