Cine suntem?

Patronatul European al Femeilor de Afaceri promovează și sprijinină afirmarea femeilor în mediul
de afaceri în plan național și internațional, cât și reprezentarea intereselor membrilor săi, femei și
bărbați, în organismele profesionale și patronale internaționale.
PEFA oferă antreprenorilor o platformă puternică pentru a-și face auzite voci, reprezentându-le
interesele comune la nivel național prin Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România (CNIPMMR).
Susținem prin mijloace specifice, procesul de constituire și dezvoltare a IMM-urilor
cu capital privat autohton și/sau cu participarea investitorilor străini si promovăm
egalitătatea de șanse și tratament egal în domeniile antreprenorial și patronal.
Ne axăm pe promovarea cooperării și colaborării cu structuri profesionale
și patronale similare din țară și străinătate.

PEFA BUSINESS MODEL: WE Entreps!

WE Entreps conduce la progrese printr-un impact susținut de operațiunile noastre
puternice lărgind și aprofundând parteneriatele și mobilizând puterea finanțelor de a oferi
rezultate. Ne evoluăm modelul de afaceri, modalitățile de implementare și amprenta
prezenței europene pentru a obține un impact mai mare. Aceasta include urmărirea
excelenței organizaționale cu principii de conducere incluzive, etice și împărtășite.
Oferim sprijin în țară partenerilor și, în plus, prin colaborarea cu sistemul
european prin parteneriatele pe care PEFA le are cu organizații similare,
cu parteneri din țările membre UE.