Doamna Mirela Iovu, Vicepresedinte al Comitetului de Direcție, CEC Bank , a fost speaker la ASE în cadrul dezbaterii “Dezvoltare Sustenabilă între trend și necesitate”
Tema susținută de domnia sa se numește “Viitorul sună verde”. Iată cele declarate:
Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă provocări mondiale definitorii ale timpurilor noastre. În ultimii 10 ani, experți din întreaga lume s-au străduit să aducă în prim plan și să atragă atenția decidenților politici asupra schimbărilor climatice care, fără a fi rapid și corect adresate, pot deveni ireversibile, reprezentând o amenințare la adresa viitorului planetei.
Finanțarea sustenabilă
Finanțarea sustenabilă sau verde se concentrează în primul rând pe investiții orientate către proiecte și inițiative de dezvoltare durabilă, menite să pună în practică politici legate de mediu și climă. Finanțarea verde, ca element de infrastructură economică, are o importanță crucială în finanțarea economiei bazate pe profit și
reziliență, cu practicile sustenabile de business dintr-o perspectivă de mediu și schimbări climatice.
Bineînțeles, băncile joacă un rol cheie în finanțarea verde, existând așteptarea ca, pe de o parte, să accelereze implementarea unor strategii de risc climatic și, pe de altă parte, să elaboreze oferte de servicii și produse de finanțare sustenabile. Astfel, a
apărut conceptul de credit verde, special conceput pentru susținerea
proiectelor de energie regenerabilă, eficiență energetică și alte
inițiative sustenabile. În esență, finanțarea verde acoperă o gamă largă de servicii și
produse financiare, care susțin afaceri ecologice, producția și distribuția de energie regenerabilă, agricultura sustenabilă, gestionarea apei, proiecte pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea amprentei de carbon, utilități și servicii
publice prietenoase cu mediul înconjurător. Adesea, aceste credite verzi sunt oferite în condiții mai favorabile, pentru a stimula investițiile în proiecte care să susțină
tranziția către economia circulară. În plus, băncile au fost active în emiterea unor obligațiuni verzi pe piața românească, iar printre acestea este și banca pe care o
reprezint. În acest mod, se canalizează capitalul spre finanțarea cu prioritate a investițiilor sustenabile. De asemenea, băncile furnizează consultanță celor interesați de investiții sustenabile.

Ce instrumente de finanțare sustenabile au actorii economici?

Acestea includ obligațiuni verzi, împrumuturi, granturi precum și metode de utilizare a capitalului privat în afaceri cu impact ecologic. Spre exemplu, investițiile în surse de energie regenerabilă precum cea solară, eoliană sau hidro, conduc la reducerea dependenței de combustibili fosili, ulitizarea mai redusă a acestora ducând mai
departe la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Băncile și principiile ESG

În cadrul analizelor de credit pe care le fac băncile, principiile ESG și cele trei mari categorii de indicatori ai performanței afacerii sunt avute deja în vedere ( Environmental, Social, and Governance – ESG) iar aceste criterii sunt clar luate de bănci în considerare. Este așadar un imperativ și pentru companii să se orienteze către politicile ESG, pentru a se putea evalua mai facil impactul și sustenabilitatea acestora în modelul de afaceri.

Care este perspectiva finanțatorilor activi în domeniu?

Majoritatea băncilor au în oferta lor produse și servicii care
conduc la finanțarea verde.
* Sistemul bancar este un exemplu de bune practici pentru alte industrii prin măsuri strategice care includ: angajarea unor directori de sustenabilitate (chief sustainability officer)
* introducerea în organigrame a unor departamente dedicate cu rol de a elabora și implementa strategia de gestionare a riscurilor climatice și de finanțare sustenabilă
* educarea stakeholderilor externi, în special a clienților, care ar trebui să-și orienteze planurile de afaceri către abordări sustenabile ESG, pentru că este important atât pentru bănci, cât și pentru clienți, să rămână bancabili și în privința
sustenabilității.
Mai amintesc aici și faptul că, recent, reprezentanți ai sistemului bancar au participat la o discuție la nivel guvernamental, fiind în curs, crearea la nivelul instituțiilor publice a unor echipe multidisciplinare cu rol de dezvoltare a unor capacități de captare,
utilizare și stocare a carbonului, planuri din care bineînțeles că va face parte și sistemul bancar.
Ca o scurtă concluzie, pot să vă asigur că sistemul bancar este dedicat implementării unei strategii de dezvoltare durabilă și de finanțare verde.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *